Dobry plan treningowy jest podstawą przyszłego sukcesu. Powinniśmy zaplanować nie tylko 2,3 trening, ale wskazane jest również planowanie długofalowe- na przestrzeni roku. Konkretny plan treningowy powinien określać przede wszystkim cel, jaki chcemy osiągnąć (np. budowanie masy, siły, poprawa kondycji). Aby osiągnąć nasz cel, powinniśmy wziąć pod uwagę konkretne elementy składowe: liczbę treningów  w tygodniu, ich rozkład ze względu na ćwiczenia poszczególnych grup mięśniowych oraz ich poziom intensywności, liczbę serii, powtórzeń, wielkość obciążeń długość przerw wypoczynkowych( pomiędzy seriami i pomiędzy kolejnymi treningami.