Zarząd Siłowni TKKF „Hades”. Zwraca się z prośbą i terminowe wpłaty składek członkowskich do dnia 15-tego każdego miesiąca.

Miesięczna składka za treningi wynosi:

  • Kobiety 30,00 zł,
  • Młodzież szkolna, studenci – 40,00 zł,
  • Osoby pracujące – 50,00 zł.

Każda osoba trenująca po dłuższej przerwie w treningach zobowiązana jest do zgłoszenia się w biurze siłowni i opłacenia miesięcznej składki za treningi.

Osoby notorycznie uchylające się od płacenia za treningi, będą skreślone z listy członkowskiej bez prawa powrotu.